Tuladha

Tuladha layang kiriman(iber-iber):

Salam taklimku tumeka marang

kanca-kanca kelas 1 SMP N 2 Kendal

ing Kendal.

Wiyose,kanthi layang iki aku sakanca murid-murid klas 1 SMP N 3 Kebumen,aweh kabar marang kanca-kanca ing kene,manawa kahananku sakanca padha ginanjar wilujeng ora kurang sawiji apa.Panyuwunku marang Gusti Kang Maha Agung ,muga-muga kanca-kancaku ing kene uga tansah pinaringan slamet kalis ing sambikala.

Kajaba saka iku,manawa kanca-kanca ing kene padha sarujuk,aku sakanca kepengin nganakake tetandhingan bal-balan.Babagan iku kanggo ngraketake anggon kita padha kekancan,ngiras pantes melu mahargya dina agung Hari Pendidikan Nasional.

Ing wasana,aku sakanca tansah ngantu-antu wangsulan saka kanca ing kene'bab saguh lan orane.

Kebumen,15september2009

Saka kancamu murid klas1 SMP N 3

Kebumen

 

T r i a n a

Ketua kelas

 

 

Bagian-bagian layang:

1.Adangiyah

2.Bebuka

3.Isi(wasana basa)

4.Panutup(wasana basa)

5.Papan lan titimangsa

6.Paprenahan

7.Tandha tangan,

8.Jeneng cetha.

ikon Aktivitas "Cloze"

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

ayang....,3.Perangane layang kiriman iku ana....,4.Surakarta,30April2008 ing perangane layang diarani........,5.Kejaba saka iku......,ing perangane layang diarani.....


  

Gawea